Votre poulpage

Bayern Munich

4 - 1

Match fini

SC Fribourg

Tendance - Bundesliga - Bayern Munich / SC Fribourg

100

Victoire de Bayern Munich

0

Match Nul

0

Victoire de SC Fribourg

Messages sur le match

Tendance des poulpages

0

0-0

100

1-0

0

1-1

0

0-1

0

2-1

0

2-2

0

1-2

0

2-0

0

0-2

0

3-1

0

3-2

0

1-3

0

2-3

0

3-0

0

0-3

0

4-0

0

0-4